How to Be Professional Gambler

หนทางสู่การเป็นนักพนันมืออาชีพ

             หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่และได้ผ่านการทำงานมาหลากหลายชนิด ตัวเลือกงานนั้นมีมากมายต่างออกไปในแต่ละสายเพื่อรองรับความถนัดของแต่ละคน และยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่สนในในการหารายได้ที่ต่างไปจากงานปกติที่เราเรียกกันว่าการพนัน โดยพวกเขาอาจจะใช้

เวลาว่างหลังเลือกงานหรือช่วงเวลาอื่นในการเล่น เกม ตู้ สล็อต หรือแม้แต่เล่นการพนันเป็นงานหลักแบบที่เรา

เรียกกันว่านักพนันมืออาชีพ สล็อต ไทย

             ลองคิดดูว่าหากคุณนั้นรักการเล่นเกมต่าง ๆ ในการพนันเป็นชีวิตจิตใจ การที่สามารถทำ

ให้การเล่นเกมแค่ชั่วเฉพาะเวลาที่คุณว่างนั้น เปลี่ยนเป็นการทุ่มเทเพื่อสร้างรายได้อย่างจริงจังที่

ไม่ต่างไปจากการทำงานปกติก็คงดีไม่น้อย ดังนั้นการประสบความสำเร็จความในเส้นทางการพนัน

จึงเป็นอาชีพที่ใครหลายคนต้องการและพยายามเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยถ้าคุณเป็น

คนหนึ่งที่สนใจและอยากหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาในเรื่องนี้แล้วล่ะก็ เรายินดีจะแนะนำแนวทางสำหรับการเป็นนักพนันมืออาชีพขั้นต้นให้ ดังนี้     

   

             ความเข้าใจในอาชีพเป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับงานชนิดอื่น ๆ การที่คุณจะเริ่มทำได้นั้น

จำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้น โดยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมืออาชีพกับผู้เล่น

ปรกตินั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเช่น ทั้งเวลาที่ใช้ในการเล่นแต่ละวันซึ่งจะมากกว่าคนที่เล่นเป็นงาน

อดิเรก และพวกเขาจะถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาพัฒนาอย่างจริงจัง รวมไป

ถึงการวางกลยุทธ์และกำหนดจำนวนเงินในการเล่นแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน นักพนันส่วนมากจะ

บริหารเวลาไว้เป็นสัดส่วนไม่ต่างจากการเข้าทำงานตามปรกติ ผู้คนบางส่วนอาจคิดว่าคนที่ทำอาชีพนี้คนที่ติดการพนันมากเกินไปซึ่งนั้นไม่ใช่ทั้งหมด เพราะถ้าคุณเลือกอาชีพนี้เป็นหลักนั่นหมายความว่าคุณต้องจัดการเวลา , ทุนทรัพย์ ,และวางแผนทุกอย่าง ๆ แบบมีสติไม่ต่างจากงานชนิดอื่นเลย

             ข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้ไว้ ทุกงานที่ทำล้วนไม่ได้ดีทั้งหมดแบบ 100% โดยคุณอาจได้

รับผลประโยชน์ที่มากแลกกับการทำงานอาทิตย์ละหลายชั่วโมงของงานปรกติ การเล่นการพนัน

เป็นอาชีพนั้นก็จะแตกต่างออกไปยกตัวอย่างเช่น เวลางานที่ไม่ตายตัว หรือชั่วโมงบังคับในแต่ละ

วันเหมือนงานอื่น ๆ คุณสามารถตั้งเวลาที่จะเริ่มและหยุดได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องยึดถือระบบ

การเข้างาน ซึ่งนั่นจะทำให้คุณมีเวลาที่มากขึ้นและสามารถจัดการเรื่องอื่นได้อย่างยืดหยุ่น ส่วนข้อ

เสียที่เห็นได้ชัดคือรายได้ที่อาจผกผันและไม่มั่นคงเหมือนงานอาชีพ โดยคุณอาจได้มากหรือน้อย

ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและการบริหารเงินเป็นหลัก ซึ่งไม่ต่างจากงานทุกอาชีพถ้าหากคุณจัดการ

ทุกเรื่องอย่างมีสติและตระหนักถึงผลเสียอยู่เสมอ ก็สามารถยึดถือเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้

กับคุณได้ดีไม่แพ้อาชีพอื่นเลยล่ะ

              ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น นั่นคือสิ่งที่ต้องใช้ไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพใดก็ตาม ปัจจัย

สำคัญเบื้องต้นที่นักพนันควรจะมีก็คือ  การคิดวิเคราะห์ , การบริหารเวลา , การจัดการความเครียดความอดทน , การควบคุมอารณ์ , การฝึกฝนสมาธิและมีสติอยู่เสมอ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเป็นต้น 

              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *